Skip to content

Sundhedspersonalet skal kunne tale dansk

Af Per Nørhave

Budgetaftale i region Sjælland

Nu er budgettet for 2020 vedtaget i Region Sjælland. Enhedslisten er eneste parti, der ikke er med i forliget. Det er med til at øge stabiliteten, når så stor en del af Regionsrådet står bag ved budgettet for det kommende år.

I Region Sjælland har vi behov for at rekruttere sundhedspersonale fra udlandet. I den forbindelse har Dansk Folkeparti fået vedtaget, at alt sundhedspersonale skal have samme sprogkundskaber uanset om de kommer uden for EU eller fra et EU-land. Det er utroligt vigtigt, at der er sproglig forståelse mellem patienter og sundhedspersonale. Det er meget utrygt, hvis patienter f.eks. i et kræftbehandlingsforløb ikke forstår, hvad der skal ske i forhandlingsforløbet. Her kan lægen ikke bare give patienten nogle brochure med hjem, og så selv læse, hvilken behandling, der skal foregå.

Det er også meget vigtigt, at patienten får den korrekte behandling. Det kan være svært for lægen at give den korrekte behandling, hvis han ikke kan kommunikere med patienten om, hvordan han eller hun har f.eks. smerter.

Dansk Folkeparti har fået sat penge af til, at der kan ansættes yderligere en sproglærer for at få så mange af det udenlandske sundhedspersonale igennem et uddannelsesforløb så hurtigt som muligt.

Nu kan alle ikke blive uddannet fra dag et, så Dansk Folkeparti foreslog, at der kunne tilbydes tolkning for dansktalende patienter, så de kunne have en samtale med den udenlandske læge og andet udenlandsk sundhedspersonale. Det vil betyde, at dansktalende patienter ville have samme rettigheder, som udlændinge har i dag i forhold til tolkning i sundhedsvæsenet. Dette forslag var der desværre ikke nogle andre partier, som støttede.