Skip to content

Ringsted Ungdomsforum er nu stiftet

Af Daniel Nørhave og Line Lynnerup

Torsdag aften slog Ringsted Ungdomsforum (RUF) dørene op til deres første generalforsamling.

Aftenen bød både på valg af ny formand og bestyrelse, fællesspisning med efterfølgende live musik.

Lidt over 70 unge mennesker deltog og både nye og velkendte ansigter var iblandt deltagerne.

Vi synes det er enormt positivt, at så mange unge valgte at møde op og på den måde engagere sig. Det høje antal deltagere er et klart vidnesbyrd for det store stykke arbejde og engagement de frivillige unge i RUF har udført op til nu. Det glæder os meget.

Vi ønsker den nye formand og bestyrelse tillykke med valget og vi glæder os begge meget til det fremtidige samarbejde. Også til de nye ansigter, både i bestyrelsen og dem der dukkede op for at afgive stemme, skal lyde et varmt velkommen og vi håber på, at flere har fået mod på også at deltage i RUF møderne.

I de 5 år, vi begge har siddet med i RUF, som Byrådets udpegede repræsentanter, har vi begge fulgt den spændende udvikling som RUF har gennemgået. Fra at være et åbent og lettere uorganiseret forum, der ikke var kendt af så mange og op til nu, hvor RUF er blevet et velkendt Forum med masser af spændende arrangementer for de unge.

Det har taget tid at løbe RUF i gang, og det har været et langt sejt træk, men det engagement og den omhu de frivillige i RUF har lagt for dagen de seneste 5 år har givet pote. Det har bestemt haft en afgørende betydning, da byrådet vedtog, at der skulle oprettes en pulje til ungekultur, som skulle administreres af RUF. Der er ingen tvivl om, at puljen har været med til at give et energiboost til de unge frivillige, som de seneste år har været en del af RUF.

Vi vil derfor gerne benytte muligheden til at sige jer alle en kæmpe tak. Tak til de af jer som har bidraget og ydet en indsats og taget den frivillige tørn som en del af RUF. Samtidig vil vi også takke Ungdomsskolens sekretariat for det store arbejde som de også har lagt i RUF. TAK.

Ringsted Ungdomsforum er et nonpolitisk forum der er nedsat af Byrådet, hvor alle unge i Ringstedkommune har mulighed for at være med til at gøre ungelivet mere spændende og sjovt i Ringsted kommune.

RUF har bl.a. været medarrangør af Zulu Sommerbio, som blev et tilløbsstykke oppe foran Skt. Bendts Kirke. Det netop afholdte arrangement for unge lægdommere, Smag Med RUF samt flere koncerter. Næst i rækken er Lystløgner-aften, som kommer til at løbe af stablen d. 16. maj.

 

 Daniel Nørhave, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Danske Folkeparti

Line Lynnerup, Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, Venstre