Skip to content

Ringsted togstation

Af Per Nørhave

Jeg har – via Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby – modtaget svar fra Transportministeren. Det ser desværre ud til, at den Socialdemokratiske regering har i sinde at gennemføre bygningen af en niveaufri udfletning ved Ringsted.

Formålet er – som det beskrives i Transportministeriets kommissorie til Banedanmark – at togene skal kunne køre gennem Ringsted station med høj hastighed, hvilket må være lig med, at de ikke skal standse i Ringsted. Hele formålet er, at den Socialdemokratiske regering vil have gennemført ”timemodellen” så det tager en time at rejse fra København til Odense. Hvis der ikke etableres en niveaufri udfletning i Ringsted vil køretiden forlænges med mindst et minut. Et minut! Dette er oplyst i notatet som Banedanmark har udarbejdet.

Femern Bælt-forbindelsen tages i brug i slutning af 2020-erne og det er i den forbindelse, at de skriver, at den nuværende løsning gennem Ringsted ikke har kapacitet til, at afvikle den forventede togtrafik uden en betydelig forringelse af kvaliteten. Kvaliteten er her lig med tiden.

Der er åbenbart fra regeringens side ikke noget ønske om, at togene skal standse i Ringsted, selvom de skriver, at Ringsted er et trafikalt knudpunkt.

Det vil blive en dyr omgang, da bare forundersøgelsen løber op i flere millioner kr. og derudover kommer udgifter til en undersøgelse om indflydelse på miljøet m.m. Banedanmark skal under forundersøgelsen dog tage kontakt til de lokale interessenter, hvilket må indbefatte Ringsted Kommune. Her er det vigtigt, at Ringsted kommune må holde fast i, at togene SKAL standse i Ringsted. Alt andet giver ikke mening.

Dansk Folkeparti og Hans Kristian Skibby går ind for at togene SKAL standse i Ringsted.