Skip to content

Olieudvinding i Nordsøen bør fortsætte

Af Per Nørhave

Klimarådet har udarbejdet en analyse angående om Danmark skal udgive en ny udbudsrunde om ret til at udvinde olie og gas i Nordsøen.

Klimarådets analyse siger, at det af hensyn til miljøet, så skal der ikke foretages en ny udbudsrunde.

Al ære og respekt for at Klimarådet vil gøre noget for vores klima, men her tror jeg, at Klimarådet ser noget snævert på tingene.

For det første: vi bruger olie til mange andre ting end til brændstof til transport og til opvarmning. Der er olie i en stor mængde produkter som vi alle bruger i dagligdagen. F.eks. er der olie i medicin, tandpasta, vaskepulver, asfalt, tryksværten i aviser og meget mere.

For det andet: Der vil ikke være nogen klimamæssig gevinst ved at stoppe med at udvinde af olie i Nordsøen, da vi stadig skal bruge olie i Danmark til meget af vores produktion, som nævnt ovenfor. Så den olie vi ikke henter op fra Nordsøen vil vi så være nødt til at købe fra andre olieproducerende lande. Lande som ikke tager beskyttelsen af vores klima så alvorligt som vi gør i Danmark.

For det tredje: Den olie vi skal importere vil så skulle transporteres over lange afstande, hvilket koster brændstof, som vil være skadeligt for miljøet. Altså en negativ konsekvens af at undlade en ny udbudsrunde og stoppe med olieudvindingen i Nordsøen.

For det fjerde: Der vil være en økonomisk udgift i at skulle importere olie end, hvis vi selv udvinder den.

For det femte: Danmarks 5. største by, Esbjerg, er kraftig afhængig af, at der er en olieindustri. Olieindustrien genererer 15.000 arbejdspladser.

Vi er stadig afhængige af olie og vi kan ikke stoppe med at bruge olie fra den ene dag til den anden. Det er derfor nødvendigt, at vi stadig henter olie op fra Nordsøen.