Skip to content

Økonomisk sund fornuft

Af Daniel Nørhave

Sidste år i juni stillede jeg forslaget om at indføre budgetforslaget ”Reducering af madspild”, allerede 1/7-19 fremfor at vente til den endelige budgetproces hvilket ville betyde at det først kunne træde i kraft 6 måneder senere. Et forslag som hele byrådet syntes var fornuftigt og som derfor lige så godt kunne indføres med det samme.

Ifølge beregningerne skulle dette have givet kommunen en mindreudgift på 25.000, frem for hvis vi havde fulgt den oprindelige budgetproces.

Nu er vi så gået i gang med den nye budgetproces for 2021. Igen her bør vi som byråd kigge på de forslag, som giver kommunen færre udgifter, samtidig med at det ikke gør ondt nogle steder.

Derfor mener jeg, at vi her i juni måned i samtlige fagudvalg, bør se på, om vi mener der steder vi ser nogle besparelser som ikke bør afvente efterårets budgetforhandlinger.

Vi bør samtidig fremover se på at få ændret budgetprocessen således at når vi bliver præsenteret for budgetforslagene, så bør vi få det ind som en naturlig ting, at vi samtidig ser på hvad giver mening.

Jeg tror nu næppe at denne proces vil give kommunen flere millioner årligt. Men måske i gennemsnit vi kan få 100.000-200.000 kr. om året over en længere årrække hvis vi begynder at tænke anderledes.

Det er sund økonomisk fornuft.