Nyt vaskeri bør placeres i Ringsted

Af Per Nørhave, Dansk Folkeparti, 1.viceborgmester i Ringsted og Regionsrådsmedlem i Region Sjælland

Regions Sjællands vaskeri, der var beliggende på Holbæk Sygehus, brændte i efteråret 2018. Vask af regionens sygehus tøj er midlertidigt klaret ved private aktørers mellemkomst.

Spørgsmålet er nu om regionen stadig skal stå for denne opgave eller den skal udliciteres. Det bliver en af de opgaver vi i Regionsrådet skal se på i 2019.

Jeg hørte i P4 Sjælland, at der var socialdemokrater – en fra regionsrådet, der er bosiddende i Holbæk kommune og en byrådspolitiker fra Holbæk, der mente at vaskeriet skal opføres samme sted på Holbæk Sygehus. De slog samtidig på, ved at anlægge et nyt vaskeri et andet sted vil betyde tab af ca. 40 arbejdspladser i Holbæk.

Arealet hvor vaskeriet lå, kan med fordel benyttes til andre patientrelaterede opgaver og dertil hørende arbejdspladser.

Holbæk har fået lov til at beholde sit sygehus i forbindelse med sygehusplanen. Det har Ringsted ikke. Som det ser ud lige nu vil nogle af de sidste patientaktiviteter flytte fra Ringsted Sygehus i nær fremtid. Ringsted har i den forbindelse haft et stort tab af arbejdsplader.

Jeg vil derfor kæmpe for, at et evt. nyt vaskeri skal placeres i Ringsted. Dette vil kompensere lidt for de tabte arbejdspladser.

Regionen ejer grunden, hvor Ringsted sygehus holder til og der kan nogle af bygningerne måske genbruges. Ellers er der plads til at bygge nyt – som det også vil være tilfældet andre steder.

Endvidere har Ringsted kommune et kæmpe areal ved Jordmodervej, hvor der snildt kan anlægges et vaskeri.

Ved anlæggelse i Ringsted Kommune er der samtidig en rimelig central placering i forhold til at transportere tøjet til og fra vaskeriet og til sygehusene i regionen.