Skip to content

DF arbejder også for skattenedsættelse

Af Per Nørhave

Der har nu siden 1. februar, hvor udspillet fra den Socialdemokratiske regering blev offentliggjort, været forskellige af byrådets partier fremme med deres synspunkt en eventuel skattenedsættelse i Ringsted. Jeg udtalte selv til Dagbladet den 1. februar, at der måske nu var mulighed for at få sænket den høje skatteprocent i Ringsted.

En af mærkesagerne for Dansk Folkeparti gennem årene har været, at få fjernet dækningsafgiften (særlig skat som de erhvervsdrivende har skulle betale). Den har vi nu har fået fjernet. Så er det tid til at se videre frem.

Dansk Folkeparti har i flere år sagt, at den høje skatte procent skal nedsættes, når der er råderum til det. Spørgsmål er om det ikke er nu, hvor Ringsted Kommune – måske – får en stor saltvandsindsprøjtning. Det er ikke et engangsbeløb, men skulle være et tilskud i årene fremover. I regeringens udspil står Ringsted Kommune til at skulle modtage ekstra ca. 45 millioner kr. Det store spørgsmål er om vi fra dette beløb skal fratrække det ekstraordinære beløb på ca. 32 millioner kr., som vi har modtaget den sidste årrække ud over det beløb ”normale” beløb fra udligningen. Hvis det er tilfældet vil vi få en samlet forøgelse på 13 millioner.

Dansk Folkeparti er positivt indstillet overfor at kigge på vores skatteprocent, men vil i øjeblikket ikke sætte procent på, da vi ikke kender det endelige resultat af forhandlingerne på Christiansborg.

At give borgerne flere penge i lommerne er også velfærd. Ved en skattenedsættelse vil alle borgere få del i denne øgede velfærd.

Dansk Folkeparti vil også stadig være garant for at værne om kernevelfærden.

Ringsteds høje skatteprocent kan også være med til, at familier fravælger at bosætte sig i Ringsted Kommune, hvis de kan se på deres budget, at de kan få flere penge til dem selv ved at bosætte sig i en af Ringsteds nabokommuner. Dansk Folkeparti ønsker, at mange flere vil tilvælge at bosætte sig i vores dejlige kommune.

Det er i hvert fald et punkt, der skal tages op på de kommende budgetforhandlinger om vi skal nedsætte skatteprocenten.

I gårsdagen udgave af Dagbladet efterlyser Erhardt Mogensen Dansk Folkepartis holdning til nedsættelse af kommuneskatten i Ringsted. Der til er kun at svare: Erhardt Mogensen burde have læst Dagbladet fra den 1. februar, hvor jeg udtaler, at vi skal kigge på den høje skatteprocent i Ringsted.