Skip to content

Læserbreve

Alle tog skal standse på Ringsted Station

Jeg har opfordret Ringsted Kommune til at kontakte Banedanmark for at få arrangeret et borgermøde omkring Banedanmarks nye forslag vedrørende jernbaneføringen i gennem Ringsted. Kommunen har meddelt, at de har taget kontakt til Banedanmark for at få et borgermøde i stand. Banedanmark har heldigvis meddelt, at de er positive overfor at deltage i et borgermøde….

Læs mere

Olieudvinding i Nordsøen bør fortsætte

Klimarådet har udarbejdet en analyse angående om Danmark skal udgive en ny udbudsrunde om ret til at udvinde olie og gas i Nordsøen. Klimarådets analyse siger, at det af hensyn til miljøet, så skal der ikke foretages en ny udbudsrunde. Al ære og respekt for at Klimarådet vil gøre noget for vores klima, men her…

Læs mere

Økonomisk sund fornuft

Sidste år i juni stillede jeg forslaget om at indføre budgetforslaget ”Reducering af madspild”, allerede 1/7-19 fremfor at vente til den endelige budgetproces hvilket ville betyde at det først kunne træde i kraft 6 måneder senere. Et forslag som hele byrådet syntes var fornuftigt og som derfor lige så godt kunne indføres med det samme….

Læs mere

Hvad kan vi gøre for kulturen?

Der verserer stadig den dag i dag tvivl om, hvor vidt Winston Churchill afvisende sagde: ”Then what are we fighting for?” da han blev spurgt til at skære i kulturbudgettet under anden verdenskrig. Ikke desto mindre er tanken i hvert fald smuk. Danmark befinder sig i en Corona-krise. Statsministeren gik på skærmen d. 6. april….

Læs mere

DF arbejder også for skattenedsættelse

Der har nu siden 1. februar, hvor udspillet fra den Socialdemokratiske regering blev offentliggjort, været forskellige af byrådets partier fremme med deres synspunkt en eventuel skattenedsættelse i Ringsted. Jeg udtalte selv til Dagbladet den 1. februar, at der måske nu var mulighed for at få sænket den høje skatteprocent i Ringsted. En af mærkesagerne for…

Læs mere

Ringsted togstation

Jeg har – via Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby – modtaget svar fra Transportministeren. Det ser desværre ud til, at den Socialdemokratiske regering har i sinde at gennemføre bygningen af en niveaufri udfletning ved Ringsted. Formålet er – som det beskrives i Transportministeriets kommissorie til Banedanmark – at togene skal kunne køre gennem Ringsted…

Læs mere

Succesfuldt julemøde i DF Ringsted

Dansk Folkeparti har traditionen tro holdt julemøde, hvor vi plejer at have en af partiets toppolitikere fra Christiansborg. I år havde vi inviteret Medlem af Folketinget og kommitteret for hjemmeværnet Søren Espersen som julegæst. Der var mødt rigtig mange medlemmer op – langt over 70 – for at høre Søren Espersen fortælle om skiftet til…

Læs mere

Sundhedspersonalet skal kunne tale dansk

Budgetaftale i region Sjælland Nu er budgettet for 2020 vedtaget i Region Sjælland. Enhedslisten er eneste parti, der ikke er med i forliget. Det er med til at øge stabiliteten, når så stor en del af Regionsrådet står bag ved budgettet for det kommende år. I Region Sjælland har vi behov for at rekruttere sundhedspersonale…

Læs mere

Ringsted midtby

Kære Lars Tegl. Jeg – og resten af byen – er klar over, at du er imod projektet i Ringsted midtby. Et projekt, som skal være med til at mindske de følger, der kan komme efter meget kraftige regnskyl, der kan oversvømme og ødelægge mange borgeres kældre. Det er klimasikring af byen, som er en…

Læs mere

Ringsted Ungdomsforum er nu stiftet

Torsdag aften slog Ringsted Ungdomsforum (RUF) dørene op til deres første generalforsamling. Aftenen bød både på valg af ny formand og bestyrelse, fællesspisning med efterfølgende live musik. Lidt over 70 unge mennesker deltog og både nye og velkendte ansigter var iblandt deltagerne. Vi synes det er enormt positivt, at så mange unge valgte at møde…

Læs mere